ecom.cz - online obchod pro elektronické součástky

Prohlášení k problematice Konfliktních minerálů

Společnosti spadající pod působnost americké instituce SEC musí při své činnosti deklarovat použití zlata, wolframu, cínu a tantalu nepocházejících z problematických oblastí Konga a jeho blízkého okolí. Tyto oblasti jsou bohužel nechvalně známé násilně vynucovanou prací v nelidských podmínkách, využívanou na získávaní výše uvedených minerálů. Zisk z prodeje takto získaných surovin je potom používán hlavně k financování ozbrojených konfliktů. Proti tomuto negativně působícímu trendu a s cílem potlačení těchto aktivit vzniká na americké půdě v r. 2010 zákon nazvaný Dodd-Frank Wall Street reform and Consumer protection act, často odkazovaný problematikou Konfliktních minerálů, nebo také jen zkratkou 3TG (Tungsten, Tin, Tantal, Gold).

Společnost ECOM s.r.o. se připojuje k výše uvedené snaze zákona o konfliktních minerálech (Dodd-Frank) tím, že na svých stránkách umísťuje průběžně aktualizovaná prohlášení, případně vyplněné formuláře EICC ke konfliktním minerálům svých zastoupených výrobců. Vychází tak vstříc zákazníkům přímo spadajícím pod SEC, ale i jejich subdodavatelům, kteří požadují jednoznačnou identifikaci zdrojů tzv. konfliktních minerálů.

Prohlášení, případně EICC formuláře od jednotlivých výrobců:

Dne: 06.08.2014