ecom.cz - online obchod pro elektronické součástky

Vážení zákazníci,

směrnicí 2015/863/EU ze dne 31.03.2015 se mění příloha II směrnice 2011/65/EU tzv. RoHS (Rescriction of Hazardeous Substances), která zakazuje, aby výrobky přicházející na trh po datu 01.07.2006 obsahovaly stanovené škodlivé látky, kterými jsou olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium a samozhášivé přísady PBB a PBDE a nově látky dle změny přílohy II směrnice 2015/863/EU, který mi jsou DEHP, BBP, DBP a DIBP v nadlimitním množství, konkrétně uvedeném ve směrnici pro jednotlivé látky, pokud není stanovena výjimka dle konkrétní přílohy v této směrnici. U elektronických součástek tato směrnice znamená především významné omezení obsahu olova. ECOM s.r.o. dodává elektronické součástky v souladu s uvedenou směrnicí a označuje je na eshopu a na dodacích listech (viz. ukázka dole):

LF: Součástka splňuje směrnici RoHS (včetně výjimek podle přílohy II směrnice 2015/863/EU a přílohy III a jejich změn ze směrnice 2011/65/EU).

PB: Součástka obsahuje olovo, a nelze rozhodnout o vyhovění dle přílohy II směrnice 2015/863/EU a přílohy III a jejich změn ze směrnici 2011/65/EU.

bez označení: soulad se směrnicí RoHS nelze prokázatdokument ke stažení